อายุความ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อ

อายุความ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อประเภทต่างๆ 

บัตรกดเงินสด มีอายุความ 2 ปี ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34 (1)  (บัตรที่ผ่อนของ)

บัตรกดเงินสด มีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  193/30 (บัตรที่กดเงินสดจากตู้ ATM)

สินเชื่อที่ต้องผ่อนชำระทุนคืนเป็นงวดๆ มีอายุความ 5 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/33 ( 2 ) ผ่อนรถยนต์ ผ่อนสินค้า ประเภทบัตรประชาชนใบเดียว

หากท่านโดนฟ้องคดีบัตรเครดิต หรือคดีต่างๆ ที่ขาดอายุความแล้ว ท่านต้องทำคำให้การจำเลยโดยชัดแจ้ง ในเรื่องอายุความว่า เริ่มนับได้เมื่อไร (นับแต่วันที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้อง) และขาดเมื่อไร (วันที่โจทก์เรียกร้องได้วันสุดท้าย) และโจทก์นำคดีนี้มาฟ้องในวันที่ (ตามคำฟ้อง) คดีของโจทก์จึงขาดอายุความ

หากไม่ระบุให้ชัดแจ้ง ศาลจะไม่รับเป็นคำให้การ (ในเรื่องอายุความ) ถือว่าไม่มีประเด็นอายุความให้พิจารณา

ดังนั้น ทางที่ดี ควรให้ทนายเป็นคนทำคำให้การ

ปรึกษากฎหมาย โทร 095 945 4541 ทนายคิว ครับ

คลิกเพื่อแอดไลน์ หรือแสกน QR CODE ได้ครับ

Facebook Comments Box