ฟ้องหย่า ต้องมีเหตุอะไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบ 

ฟ้องหย่าต้องมีเหตุ 1 ใน10  เหตุที่กล่าวไว้แล้วใน วีดีโอ ซึ่งเป็นเหตุตามกฎหมาย หากท่านมีเหตุตามที่ฟังแล้ว ยังต้องดูรายละเอียดอีกว่า เข้าครบตามข้อกำหนดในข้อย่อย  ความหนักหนาแห่งการกระทำ หรือสมเหตุสมสมผลหรือไม่ โดยทั้งนี้ดป็นการป้องกันการฟ้องหย่าโดยไร้เหตุผล เช่น สามีฟ้องหย่าเพื่อไปอยู่กับเมียน้อยเท่านั้น โดยที่ฝ่ายหญิงไม่มีความผิดใด เป็นเพียงผู้ถูกกระทำ หรือฝ่ายใดยั่วยุให้อีกฝ่ายโกรธ แล้วด่าทอ เพื่อนำเหตุนั้นมาฟ้องหย่า ก็ยังไม่เข้าหลักในการฟ้องหย่า

ฟ้องหย่าโดยไร้เหตุผลเพื่ออะไรบ้าง

เท่าที่เห็นๆ ฟ้องหย่าเพื่อเรียกค่าเสียหายและสินสมรสจากอีกฝ่าย

ฟ้องหย่าเพื่อไปอยู่กับคนอื่น โดยป้องกันอีกฝ่ายฟ้องว่ามีชู้

แต่หากการฟ้องเพื่อรักษาสิทธิของตนแล้ว ก็เป็นการสมเหตุสมผลพอสมควร

การฟ้องหย่าอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด ควรจะทำเมื่อทนไม่ไว้จริงๆไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อลูกของเราเอง

ปรึกษากฎหมายเรื่องอื่นๆ โทร 095 945 4541

 

แสกน หรือคลิ๊ก ที่ QR code เพื่อปรึกษาทาง LINE ครับ

14662

line

Facebook Comments Box