รับจำนำ ขายรถไปแล้ว ทำยังไง

รับจำนำรถยนต์แล้ว เอาไปขายคนอื่น ไม่ยอมให้ไถ่คืน ทำยังไงดี

นำรถยนต์ไปจำนำคืออะไร คือการที่เรานำรถยนต์ไปจอดไว้ที่สถานที่ ที่ผู้รับจำนำเตรียมไว้ จอดรถปับ รับเงินปุบ พอไม่มีเงินไปไถ่ปับ ปุบปั๊บเค้าขายเลย

กรณีนี้ ถามว่า หากเรานำเงินไปติดต่อเพื่อไถ่คืนภายหลังจากเกินกำหนด แล้วผู้รับจำนำไม่ยอมให้เราไถ่ถอน แต่กลับนำรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่น แบบนี้เราสามารถที่จะดำเนินการอย่างไรต่อได้ หรือผู้รับจำนำมีความผิดหรือไม่

๑. กรณีรถยนต์คันนั้น ยังผ่อนชำระอยู่ แล้สรับจำนำไว้แน่นอนว่าเป็นความผิดฐานรับของโจรแน่นอน เพราะผู้เช่าซื้อนั้นยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ ผู้รับจำนำก็ทราบดีจากสำเนาทะเบียน แบบนี้ ดิ้นไม่ออกรับผิดเต็มๆ ทั้งผู้จำนำ และผู้รับจำนำ ดังนั้น หากรถยนต์ยังผ่อนชำระห้ามนำไปจำนำ ขาย หรือเอาไปเป็นประกันอย่างอื่นเด็ดขาย ไม่งั้น จะติดคุกเอาน่ะครับ

๒ กรณีรถยนต์เป็นของเราแล้ว ตอนจำนำผู้จำนำ และผู้รับจำนำไม่มีความผิดอะไรในทางอาญาแน่นอน เพราะเป็นทรัพย์ที่สามารถจำนำได้ แต่หากต่อมา เกินเวลาที่ผู้รับจำนำกำหนดให้ แล้วผู้จำนำไม่ไถ่ถอน ผู้รับจำนำสามารถนำรถยนต์ไปขายได้หรือไม่

กรณีนี้ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาแล้วว่า

จำเลยรับจำนำรถกระบะไว้จากผู้เสียหาย แล้วจำเลยขายรถกระบะดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย แม้ผู้เสียหายรวบรวมเงินได้ครบถ้วนพร้อมที่จะไถ่ถอนรถกระบะดังกล่าวจากจำเลยหลังจากพ้นเวลาที่จำเลยผ่อนผันให้แล้วก็ตาม แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๗๖๔ การบังคับจำนำจะกระทำได้ด้วยการขายทอดตลาดเท่านั้นจำเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะขายรถกระบะดังกล่าวด้วยวิธีการอื่น การที่จำเลยขายรถกระบะดังกล่าวจึงเป็นการขายโดยไม่มีสิทธิ์ ถือว่าเป็นการกระทำโดยทุจริต จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๕๒ วรรคแรก

(๘๓๙๒/๒๕๖๑)

ดังนั้น ผู้รับจำนำรถยนต์ แล้วไม่ยอมให้ไถ่ถอน โดยนำไปขายต่อคนอื่น มีความผิด มีสิทธิติดคุกในข้อหาหรือฐานความผิด ยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก”

ดังนั้น การที่จะทำการสิ่งใด ควรดูให้ดีว่า เรามีอำนาจตามกฎหมายหรือไม่ ไม่ใช่อำนาจตามอำเภอใจ หรือเข้าใจไปเอง ไม่เช่นนั้น จะมีความผิดทางอาญาเลยทีเดียว

ปรึกษาทนายโทร ๐๙๕ ๙๔๕ ๔๕๔๑

๐๘๐ ๒๖๗๕ ๕๕๕

ทนายคิวครับ

คลิ๊กที่นี้ เพื่อแอดไลน์ ครับ

Facebook Comments Box