สั่งสินค้าแล้วไม่ยอมจ่ายเงิน เรียกค่าขาดกำไรได้

ลูกค้าสั่งสินค้าแล้ว ไม่ยอมรับสินค้า ทำไงดี

ลูกค้าเหมือนพระเจ้า แต่ถ้าพระเจ้าไม่ยอมจ่ายตังค์ จะจัดการอย่างไร

กรณีตามตัวอย่างที่ว่านี้คือ กรณีที่ ลูกค้าสั่งสินค้าจากเราแล้ว เราเตรียมสินค้าแล้วกำลังจะไปส่ง กำลังยิ้มหน้าบานกำลังจะได้เงินแล้ว ฉับพลันทันด่วน เสียงโทรศัพท์ดังเข้ามา

กริ้งๆ สวัสดีครับ ร้านเฮียรวย ใช่ใหมครับ

ใช่คราบบบบบ คุณแมน ใช่ใหมครับ กำลังจะไปส่งสินค้าให้แล้วครับ

ไม่ต้องแล้วครับ ผมขอยกเลิกครับ ร้านเจ้แห้ง ขายถูกกว่า แล้ววางหูไป

พลันเงินหายวับไปกับตา ทำยังไงดี ของก็สั่งมาจากที่อื่นแล้ว ต่อมาจะเอาไปขายใคร จะฟ้องร้องได้หรือเปล่า

สามารถฟ้องลูกค้าได้หรือไม่ ถ้าฟ้องได้ จะเรียกเอาค่าอะไร

กรณีแบบนี้ มีคำพิพากษาของศาลฎีกาไว้แล้วว่า

“ลูกหนี้ทำสัญญาซื้อขายเหล็กกับเจ้าหนี้ ลูกหนี้ใน ฐานะผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องรับมอบสินค้าและชำระราคา การที่ลูกหนี้ปฏิเสธไม่รับมอบสินค้าตามที่ตกลงทั้งที่เจ้าหนี้เตรียมพร้อมที่จะจัดส่งสินค้าให้ ลูกหนี้จึงเป็นฝ่ายผิดนัดไม่ชำระหนี้และส่งผลทำให้เจ้าหนี้ต้องขาดกำไรในส่วนของสินค้าที่ลูกหนี้ไม่ยอมรับ ค่าขาดกำไรในส่วนนี้เป็นค่าเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ชำระหนี้ในส่วนของลูกหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๒๒๒ วรรคหนึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ค่าขาดกำไร”

ดังนั้น เมื่อเฮียรวยรู้ดังนี้แล้วว่า ตนสามารถที่จะฟ้องร้องได้ จึงควรรักษาสิทธิของตนเองไว้ เพื่อมิให้การสั่งของทิ้งๆ ขว้างๆ ทำได้ง่ายๆ อันจะทำให้เสียระบบในการค้าขายต่อไป

คนซื้อ มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินและรับมอบสินค้า คนขายมีหน้าที่ส่งมอบสินค้า และรับเงิน

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง บิดพริ้ว ไม่ยอมปฎิบัติตามสัญญา อีกฝ่ายยอมเสียหาย และสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้น่ะครับ

ทนายคิว โทร ๐๘๐๒๗๖๗๕๕๕

Facebook Comments Box