ขายฝาก (ไม่ระบุตัวบ้าน)

ขายฝากเฉพาะที่ดิน ไม่ระบุบ้าน

ขายฝากที่ดิน แต่ไม่ระบุตัวบ้าน สิ่งปลูกสร้าง

ขายฝาก คืออะไร

ส่วนนี้คงทราบกันดีแล้ว ว่าสัญญาขายฝาก ต้องจดทะเบียน และกรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้รับซื้อทันที เพียงแต่ให้ระยะเวลาผู้ขายซื้อคืนได้

ขายฝากที่ดิน จดทะเบียนถูกต้อง แต่ไม่จดทะเบียนเรื่องบ้านไว้

เข้าใจดีว่า เวลาขายฝาก ผู้รับซื้อฝาก คงไม่ค่อยอยากได้บ้าน หรือ ไม่อยากเสียเงินค่าธรรมเนียมมาก เลยไม่ระบุบ้าน สิ่งปลูกสร้าง ไว้ในสัญญา

เมื่อถึงกำหนดตามระยะเวลาในสัญญาขายฝาก

เมื่อครบกำหนดตามสัญญา ผู้ขายฝากย่อมหมดสิทธิ์ ซื้อทรัพย์ที่จดทะเบียนขายฝากคืน แต่ บ้านไม่ได้จดทะเบียนขายฝากไว้ ศาลท่านเห็นว่าไม่เป็นส่วนควบของที่ดินน่ะครับ อย่าคิดว่าโรงเรือนเป็นส่วนควบเสมอไป จดทะเบียนก็จดให้ครบ บ้านที่ดิน จะได้ไร้ปัญหา

ขนาดนิติกรรมทำที่กรมที่ดิน ยังเกิดปัญหา จดไม่ครบได้

สนใจปรึกษาเกี่ยวกับธุรกรรมขายฝาก โทร 0802767555 ทนายคิวครับ

Facebook Comments