จัดการมรดก (ไม่จดทะเบียนสมรส)

จัดการมรดก (ทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน)

ทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันระหว่างจดทะเบียนสมรส เรียกว่าสินสมรส
แล้วหากไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะเรียกว่าอะไร
เรียกว่าทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้นครึ่งหนึ่ง
สามีหรือภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็สามารถที่จะร้องขอให้ตนเองเป็นผู้จัดการมรดก ของอีกฝ่ายได้ แต่จะได้รับเพียงครึ่งเดียว อีกครึ่งหนึ่ง ย่อมตกแก่ทายาทของอีกฝ่าย

ติดต่อสอบถามเรื่องจัดการมรดกโทร 080 2767 555
บางทีท่านอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองทรัพย์มรดกนั้นก็ได้

ทนายคิว

Facebook Comments Box