ทนายความ ผู้ช่วยสู่ความยุติธรรม

ทนายคิว

        ทนายความ ผู้ช่วยสู่ ความยุติธรรม

           เมื่อพูดถึงทนายความ ชื่อที่ประชาชนส่วนใหญ่จะนึกถึงทันทีคงมีชื่อ 4 ชื่อนี้ ที่นึกได้ก่อน

ทนายเกิดผล แก้วเกิด กับ คดีหมูแฮม

ทนายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ กับฉายาเปาบุ้นจิ้นเมืองไทย และ คดีหญิงไก่

ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช กับฉายา ทนายกระดูกเหล็ก และคดีชายพิการ

ทนายษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ กับคดีหวย 30 ล้านบาท

และทนายหลายๆท่าน จากหลายๆคดี หลายๆ สื่อ

ผมเองก็ได้ติดตามผลงานของทนายทั้ง 4 ท่านมาบ้าง ก็ชอบในการดำเนินคดีทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่ได้รับความยุติธรรมทั้งที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐหรือภาคประชาชนด้วยกันเอง ท่านคงเห็นแล้วว่าทนายทั้ง 4 ท่านมิได้เป็นทนายความเฉพาะผู้ที่ตกเป็นโจทก์หรือจำเลยทั้งนั้น เพราะความเสียหายจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นโจทก์หรือจำเลยก็ได้

แล้วอะไรที่จะวัดได้ว่าผู้เสียหายจะได้รับความยุติธรรม หรือใช้สิทธิของตนเองและได้รับความยุติธรรม อย่างเต็มที่

หลายๆครั้งที่ผู้เสียหายไม่ได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่แล้วบอกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม

ขอยกตัวอย่างจากคดีที่ท่านทนายทั้ง 4 คนที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น

กรณีคดีหมูแฮมที่ท่านทนายเกิดผล  แก้วเกิด  ทนายความผู้เสียหายจากอุบัติเหตุ มิได้ใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา

หรือท่านทนายสงกรานต์ที่ทำคดีหญิงไก่ โดยผู้เสียหายซึ่งเป็นจำเลยในคดีนั้นมิได้หาหลักฐานมาหักล้างคำกล่าวหาของหญิงไก่

หรือกรณีทนายอนันตชัย ที่ทำคดีของลุงพิการที่โดนกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายจนตาย

และกรณีทนายษิทรา หากลุงจรูญมิได้หาพยานหลักฐานมาหักล้างพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งกล่าวหาว่าตนเป็นผู้กระทำความผิด

กรณีคดีที่ยกมาให้เห็นจะเป็นกรณีที่ทั้งทนายทั้ง 4 ท่านเป็นทนายความฝ่ายโจทก์หรือเป็นทนายความฝ่ายจำเลยในคดีนั้นๆ หรือจากจำเลยมาเป็นโจทก์ เห็นได้ว่าทนายทั้ง 4 ท่านนั้นเป็นตัวแปรในการดำเนินคดี โดยไม่ได้หวังรอพึ่งแต่เจ้าพนักงานตำรวจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ท่านทนายทั้ง 4 คนยังช่วยหาพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจอาจจะมองข้ามหรือไม่ทราบว่ามีพยานหลักฐานเช่นนั้นอยู่ กรณีเช่นนี้โจทก์หรือจำเลยจะต้องนำพยานหลักฐานทั้งหมดให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจเจ้าพนักงานอัยการหรือผู้พิพากษาดูเองอย่าหวังพึ่งแต่หน่วยงานของรัฐเท่านั้น ผู้เสียหายจะต้องช่วยเหลือตัวเองด้วย

หากเราไม่ได้ใช้สิทธิของตัวเองอย่างเต็มที่จะเป็นเช่นไร

ยกตัวอย่างเช่นหากเราเป็นผู้เสียหายในคดีอุบัติเหตุเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษามาแล้วเรามิได้อุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษานั้นเราก็จะได้รับค่าชดเชยหรือค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษาหากได้ตามที่เราฟ้องแต่เริ่มแรกก็ไม่มีปัญหาอะไร  แต่หากได้น้อยกว่าที่เราฟ้องหรือร้องไว้  แล้วเราไม่ใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์  ฎีกา ก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาอาจจะพิจารณาเห็นว่า ค่าเสียหายอันสมควรนั้นอาจจะมากกว่าศาลชั้นต้นก็เป็นได้

หากเราเป็นผู้เสียหายหรือเป็นทายาทของผู้ตาย แล้วเราไม่เห็นด้วยกับการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจ เช่น เจ้าพนักงานตำรวจตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  แต่เราเห็นว่าความผิดที่ผู้กระทำความผิดกระทำนั้นน่าจะเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน แต่เราไม่ได้โต้แย้งเจ้าพนักงานตำรวจ ความคิดหรือความเห็นของเราก็สูญเปล่า  เจ้าพนักงานตำรวจก็อาจจะส่งฟ้องในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งมีอัตราโทษที่เบากว่าความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมากนัก

หากเราตกเป็นจำเลยในความผิดฐานใดฐานหนึ่ง  แล้วเราไม่ได้หาหลักฐานมาสู้คดี หรือมาแก้ต่าง  ตั้งแต่ชั้นสอบสวน  มัวแต่จะไปอ้างในชั้นศาล อันจะเป็นการช้าไป  ศาลอาจมองว่าเราอาจจะปั้นแต่งพยานหลักฐานขึ้นมาในชั้นศาล  หากพยานหลักฐานเช่นว่านั้นมีอยู่จริงในชั้นสอบสวนจำเลยน่าจะนำออกมาให้เจ้าพนักงานตำรวจดูแล้ว ทั้งที่ความจริงเราพยายามแจ้งแก่เจ้าพนักงานตำรวจแล้วแต่เจ้าพนักงานตำรวจไม่สนใจ  เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจไม่สนใจแล้วเราปล่อยว่างไว้หรือผ่านไปจะกลายเป็นผลร้ายแก่ตัวเราเอง

     หนทางแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆในคดีโดยทนายความ

ทนายความทุกท่านมักจะเข้าใจคดีต่างๆได้ดี ดังนั้นหากโจทก์จำเลยหรือผู้เสียหายไม่ได้รับความยุติธรรมเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังขาดตกบกพร่องหรือไม่สนใจความคิดเห็นพยานหลักฐานต่างๆของฝ่ายเรามากนักเพราะในหลายๆครั้งกับคำพูดที่ว่า  เดี๋ยวค่อยไปเสนอในชั้นศาล  เดี๋ยวค่อยไปต่อสู้ในศาล  เดี๋ยวค่อยไปให้การในชั้นศาล  เดี๋ยวค่อยไปปฏิเสธในชั้นศาล คำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่มีผลร้ายและมีโทษอย่างร้ายแรงต่อผู้ที่เสียเปรียบ ยกตัวอย่างเช่นคดีของคุณครูผู้หนึ่งที่ขับรถชนคนตายแล้วให้การปฏิเสธในชั้นตำรวจสั้นๆว่า ปฏิเสธและขอให้การในชั้นศาล ศาลก็นำคำพูดนี้มาลงในคำพิพากษาว่าการปฏิเสธในชั้นตำรวจสั้นๆโดยไม่มีรายละเอียดแห่งการปฏิเสธชัดเจนนั้น  การให้รายละเอียดในชั้นศาลอาจจะรับฟังได้ไม่ดีเท่าที่ควร เป็นเหตุให้คุณครูต้องโทษถึงกับจำคุกเลยทีเดียว

       แล้วหากท่านมีทนายความทนายความจะทำอะไรให้ท่านได้

แน่นอนว่าการที่ทนายความจะให้ความเห็นในทางคดีย่อมจะเป็นคุณแก่ลูกความมากที่สุด ท่านจะได้รับความยุติธรรมมากขึ้น เนื่องจากทนายความจะรักษาผลประโยชน์ของลูกความเป็นหลัก แต่ทั้งนี้มิใช่ว่าจะสู้คดีเพื่อให้พ้นผิดแต่อย่างเดียวการรับสารภาพก็เป็นการรักษาผลประโยชน์ของลูกความมากที่สุดเช่นกัน การรับสารภาพมิใช่ว่าจะรับสารภาพในชั้นศาลแล้วก็ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดแต่ต้องมีเหตุอื่นประกอบด้วย

ในชั้นพนักงานตำรวจหากผู้เสียหายหรือโจทก์ต้องการนำพยานหลักฐานอื่นใดที่เจ้าพนักงานตำรวจไม่นำเข้าไปในสำนวน โดยนำเข้าไปในสำนวนเองโดยไม่ผ่านเจ้าพนักงานตำรวจนั้น  หากไม่มีทนายความอาจจะทำไม่ได้ หากเอกสารหรือพยานหลักฐานนั้นสำคัญ  แล้วเราไม่นำเข้าไปในชั้นพนักงานตำรวจหรือชั้นศาล  อาจจะทำให้เราแพ้คดีซึ่งไม่เป็นะธรรมนัก  เราจึงต้องอาศัยทนายความของเราเองเป็นผู้นำพยานหลักฐานต่างๆเข้าไปในชั้นศาลหรือชั้นตำรวจทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และการเข้าึงความยุติธรรมมากที่สุด

หากท่านตกเป็นจำเลยแล้ว  ท่านมิได้ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน  โดยท่านอาจจะให้การตามความเข้าใจของท่านเอง  อาจจะขาดตกบกพร่องได้แน่นอนย่อมเป็นผลเสียต่อท่าน  ท่านควรจะมีทนายความเพื่อลำดับเหตุการณ์และความสำคัญในการให้การต่อเจ้าพนักงานตำรวจตั้งแต่ชั้นจับกุม  สอบสวน  พึงระลึกเสมอว่าขณะนี้ท่านโดนจับและตกเป็นจำเลยแล้ว  การให้การในชั้นเจ้าพนักงานตำรวจหากให้การไม่ดีย่อมเป็นหนทางนำท่านเข้าสู่ทัณฑสถานได้ โดยมีเจ้าพนักงานตำรวจเป็นผู้จับกุม  และพนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องท่านต่อศาลหลายๆครั้งที่เห็นว่าจำเลยเชื่อตำรวจและให้การหรือเซ็นชื่อในเอกสารที่เจ้าพนักงานตำรวจให้มาโดยไม่ได้สนใจ  สุดท้ายเมื่อไปถึงชั้นศาลก็ยากเกินจะแก้และหลายๆครั้งอีกที่เห็นว่าจำเลยก็เชื่อเจ้าพนักงานอัยการ  ซึ่งฟ้องให้ลงโทษตัวเองเส้นร้อยละ 99.99 แนะนำให้รับสารภาพต่อศาล  บางคนบอกว่าผมไม่ได้กระทำความผิดแต่เชื่อตำรวจและพนักงานอัยการว่ารับสารภาพไปเถอะไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายก็เป็นไปตามคาด

ดังนั้นหากท่านอยากได้ความยุติธรรมท่านควรจะมีทนายเป็นผู้ช่วยให้ไปถึงจุดหมาย

ติดต่อทนายโทร 080 276 7555

ทนายความ
Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *