เมื่อผู้เสียหายมีส่วนผิดแห่งละเมิด

ปรึกษาทนายความ เรื่อง ละเมิด โดยผู้เสียหายมีส่วนผิด

หลายๆครั้งที่ทางทนายความได้คำขอปรึกษาว่า เมื่อเราเป็นฝ่ายผิด แต่อีกฝ่ายก็ผิดเช่นกัน  เมื่อผู้เสียหายเรียกค่าเสียหาย เราจำเป็นต้องจ่ายหรือไม่ เท่าไร อย่างไร และความสมควรที่จะจ่าย เนื่องจากผู้เสียหายก็มีส่วนในความประมาทเท่ากัน หรืออาจจะประมาทมากกว่าเสียด้วยซ้ำไป

เมื่อก่อนหน้านี้ ผู้เสียหายในกรณีข้างต้น จะไม่สามารถเข้าขอร่วมเป็นโจทก์ได้ตาม มาตรา ๔๔/๑ แต่เดี๋ยวนี้ สามารถเข้ามาร่วมเป็นโจทก์ได้ ฎีกาปี ๒๕๖๐

เข้าเรื่องต่อ เมื่อปรากฎว่า ความเสียหายจะเหตุละเมิด  เกิดจากความประมาทของทั้งสองฝ่าย ศาลจะใช้ดุลพินิจว่า ฝ่ายใดประมาทมากกว่ากันก่อน ยังไม่ได้ดูว่า ใครเสียหายมากก่อน ดังนั้น แม้เหตุละเมิดจะก่อให้ฝ่ายใดเสียหายมาก ก็ยังไม่ใช่ผู้ที่จะต้องได้รับการชดใช้จากอีกฝ่ายเสมอไป  ดังที่มีฎีกา ปี ๒๕๕๘ ได้วางหลักไว้ว่า

ฎีกา ๖๑๔๖/๒๕๕๘ เมื่อศาลฎีกาต้องฟังว่า จำเลยกับ ส. ประมาทเท่ากัน ความเสียหายระหว่างจำเลยกับ ส. ย่อมเป็นพับ โจทก์ซึ่งเป็นบุตรชอบด้วนกฎหมายของ ส. ไม่อาจขอค่าเสียหายในกรณีของ ส. ถึงแก่ความตายได้ ไม่ว่าในกรณีใด

สรุปได้ว่า เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว อีกฝ่ายได้รับความเสียหายมากกว่า แต่เหตุแห่งความประมาทเกิดจากท้งสองฝ่ายเท่าๆกัน อีกฝ่ายไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายของคู่กรณีแต่อย่างใด

(ทั้งนี้ เฉพาะคดีแพ่ง)

ในส่วนตัวของทนายความ ขอแนะนำว่า หากเกิดเหตุแล้วแม่ว่าจะประมาทเท่าๆกัน เราได้รับความเสียหายน้อยกว่า เราควรมีน้ำใจเยียวยาอีกฝ่ายบ้าง เพื่อมนุษยธรรมทางสังคม เพราะแม้กฎหมายจะบอกว่าเราไม่ต้องจ่ายก็ได้ แต่ทางใจแล้วมันจะติดตัวเราไปตลอด ยิ่งถ้าอีกฝ่ายเสียหายแก่กายขั้นพิการ หรือถึงขนาดเสียชีวิตตามฎีกา มันคงเป็นความรู้สึกที่ตามติดใจเราไปอีกนานเลยทีเดียว

ปรึกษาทนายความโทร ๐๘๐๒๗๖๗๕๕๕

LINE ID : KIV108

ยินดีให้คำปรึกษาด้านกฎหมายทุกประเภท คดีอาญา ยาเสพติด คดีแพ่งต่างๆ และรับเป็นที่ปรึกษาบริษัทในเรื่องกฎหมายการดูแลการทำสัญญาครับ 

Facebook Comments