ปรึกษาทนายว่า ซื้อบ้าน ห้องชุด แต่สร้างไม่เสร็จ ส่งมอบไม่ได้ ใครรับผิดชอบ

จะซื้อจะขายบ้าน แต่สร้างไม่เสร็จ ส่งมอบไม่ได้ ใครรับผิดชอบ

 

             จ่ายตังค์ค่าสร้างบ้านแล้วไม่ได้บ้าน, จ่ายตังค์ซื้อที่ดินพร้อมบ้านแล้วได้แต่ที่บ้านยังไม่ยอมสร้าง, จ่ายตังค์ซื้อคอนโดหรืออาคารชุดแล้วได้แค่ตอม่อ

           เรียกเงินคืน หรือเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่อย่างไร

             เหตุการณ์ดังกล่าวทีมทนายได้รับคำปรึกษาเป็นระยะๆ เช่นเดียวกัน ทีมทนายขอให้คำปรึกษาว่า หากท่านได้รับความเสียหาย ความเดือดร้อนอย่างใดๆ อันเกิดจากการที่ท่านจ่ายตังค์ซื้อบ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์อย่างใดๆ อันมีเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งว่า ท่านจะต้องจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้าหรือจ่ายเงินงวดแรกหรือเงินอย่างใดๆ เพื่อชำระค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ โดยขณะนั้นอสังหาริมทรัพย์เช่นว่านั้นยังไม่ได้ก่อสร้างแต่อย่างใด และเป็นไปตามการคาดหมายนั่นก็คืองานก่อสร้างไม่ได้รับการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและไม่สามารถส่งมอบหรือเข้าอยู่ได้แต่อย่างใด จนทำให้ท่านได้รับความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัยและจ่ายเงินทิ้งไปเป็นจำนวนมาก

            ข้อแก้ตัวยอดนิยมของอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็คือ 

 

         สัญญายังไม่ถึงกำหนด (แม้โดยสภาพถึงกำหนดก็ยังสร้างไม่เสร็จแน่นอน) เกิดจากเหตุขัดข้องที่ผู้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ (ความจริงคือไม่ยอมจ่ายตังค์เขาเหมือนกัน) เกิดจากผู้รับเหมาทิ้งงาน (ก็ไม่จ่ายตังค์เขา) และอีกสารพัดข้ออ้างเพื่อให้เรายังไม่เรียกเงินที่ได้ชำระมาหรือว่าค่าเสียหายใดๆจากเขา


กรณีนี้ทีมทนายขอให้คำแนะนำเบื้องต้นว่า

                 ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ ยังสามารถเรียกเงินที่ได้ชำระไปแล้วคืน เนื่องจากงานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและไม่สามารถส่งมอบได้อย่างแน่แท้ ตลอดจนอาจเรียกค่าเสียหายอย่างใดๆ อันเงินที่ได้ให้ไปก่อนแล้ว ทั้งนี้ค่าเสียหายอาจพิจารณาตามความเป็นจริงเช่น ระหว่างรอบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง ต้องเช่าบ้านหลังอื่นอยู่เช่นนี้เป็นต้น 


สรุปได้ว่า งานก่อสร้างที่ไม่สามารถส่งมอบได้แน่แท้หรือเลยระยะเวลาที่กำหนดมานาน ผู้เสียหายอาจเรียกค่าเสียหายคืนได้ ตลอดจนค่าเสียหายอื่นใดอันเกิดขึ้นจริงจากผู้มีหน้าที่ต้องก่อสร้างให้สำเร็จแล้วเสร็จส่งมอบได้

อนึ่งก่อนการเลือกซื้อสิ่งปลูกสร้างควรตรวจสอบให้แน่นอนและตรวจสอบประวัติของผู้จัดทำหรือเจ้าของโครงการให้แน่ชัดเสียก่อนเพราะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะใช้เงิน

ส่วนกรณีจะเข้าเหตุฉ้อโกงหรือฉ้อโกงประชาชนหรือไม่อันนี้คงต้องดูเป็นเคสไป เพราะการจะเข้าหาฉ้อโกงได้นั้นจะต้องมีเจตนาแต่เริ่มแรกว่าจะสร้างโครงการมาเพื่อรอนำเงินจากผู้ที่จะจ่ายค่ามัดจำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่มีเจตนาก่อสร้าง หรือก่อสร้างนิดเดียวเพียงหลอกตา หากก่อสร้างจริงแต่เหตุขัดข้องเกิดจากเหตุอื่น ย่อมไม่เข้าความผิดฐานฉ้อโกงแต่อย่างใด

……………………..……………………..……………..

ปรึกษาทนายคิวโทร 080 276 7555  ID LINE : KIV108
ทีมทนายสำนักกฎหมายวีอาร์ลอว์ ยินดีให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย จัดหาทนายความ และดำเนินการด้านกฎหมายครับ
เพิ่มเพื่อน

Facebook Comments