คำปรึกษาทนายเรื่อง บ้านพังเพราะตอกเสาเข็ม

ปรึกษาทนายเบื้องต้น เมื่อบ้านเสียหายจากการตอกเสาเข็ม

เมื่อเริ่มก่อสร้าง สาเหตุให้เราเดิดร้อน

กรณีข้างบ้านทำการก่อสร้าง ต่อมามีการเริ่มก่อสร้างโดยการตอกเสาเข็มโดย ปกติกรณีก่อสร้างบ้านซึ่งมีบ้านหลังอื่นสร้างอยู่ก่อนแล้วจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง หากจะใช้เสาเข็มก็ต้องเป็นเสาเข็มชนิดเข็มเจาะ แต่มีหลายครั้งที่ผู้รับเหมาหรือเจ้าของบ้านต้องการลดค่าใช้จ่ายจึงใช้เสาเข็มชนิดตอก ซึ่งมีอัตราการสั่นการสั่นสะเทือนไปสู่บ้านหลังข้างเคียงสูง เป็นเหตุให้บ้านหลังข้างเคียงเกิดความเสียหาย

ผู้ตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้าง หรือเจ้าของบ้านจะต้องรับผิดหรือไม่

 

กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อย เนื่องจากทีมทนายความได้รับการปรึกษาในกรณีนี้เป็นระยะๆ แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันการใช้เสาเข็มตอกเพื่อลดต้นทุนในการก่อสร้างยังคงเป็นปัญหาอยู่

แนวทางให้คำปรึกษาของทนายความ

ทนายขอให้คำปรึกษาคำแนะนำว่า กรณีสร้างบ้านจะเริ่มทำการตอกเสาเข็มหรือเห็นมีการนำเสาเข็มชนิดตอกมาเตรียมการ หากเราเห็นว่าบ้านเราอาจจะพังเสียหายควรจะระงับหรือมีคำร้องขอให้ระงับและทำการเปลี่ยนเสาเข็มเป็นชนิดเจาะเสียก่อน (โดยขั้นตอนและวิธีการจะจำแนกเป็นรายการแล้วหัวข้อย่อยในหัวข้อถัดไป)

แต่หากกรณีบ้านของท่านเสียหายจากการใช้เข็มตอก ท่านก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะเรียกให้ผู้ใช้เข็มตอก ผู้รับเหมา เจ้าของบ้าน ทำการซ่อมแซมบ้านท่านให้เป็นดังเดิม หรือท่านจะซ่อมแซมให้บ้านกลับสู่สภาพเดิม แล้วนำยอดค่าเสียหายมาฟ้องร้องเจ้าของบ้าน และบริษัทผู้รับเหมาก็ได้เช่นกัน (อาศัยหลัก ละเมิด ปกติ)

สุดท้ายนี้ทางทีมทนายขอให้ผู้ที่จะใช้เสาเข็มชนิดตอก ควรจะศึกษาผลกระทบที่จะเกิดแก่บุคคลรอบข้างก่อนที่จะใช้เข็มชนิดตอกเนื่องจากผลแห่งความเสียหายเมื่อคิดคำนวณแล้วอาจจะไม่คุ้มค่าหากท่านใช้เข็มชนิดเจาะตั้งแต่เริ่มแรก

สรุป ผู้ที่บ้านเสียหาย จากการตอกเสาเข็ม สามารถเรียกค่าเสียหายจากผู้ก่อเหตุละเมิดได้

……………………………………………..

ปรึกษาทนายคิวโทร 080 276 7555
ทีมทนาย สำนักกฎหมายวีอาร์ลอว์ ยินดีให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย จัดหาทนายความ และดำเนินการด้านกฎหมายครับ

Facebook Comments