ยักยอก หรือ ฉ้อโกง

ฉ้อโกง

มาตรา ๓๔๑  ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตัวอย่างง่ายๆ เช่น พวกขายของต่างๆ ที่นำของมาขายแบบ ใส่กล่องสวย ข้างในเน่าอะไรแนวนี้ (ไกล้ปีใหม่ ระวังหน่อย รวมทั้งสังฆทานด้วย ) อันนี้เข้าข่ายฉ้อโกงนะครับ เพราะหลอกว่านำของมีคุณภาพมาขาย แต่ความจริงของไม่ดี และได้เงินจากผู้ซื้อแล้ว (แม้ผู้ซื้อจะเอาไปถวายพระ ก็ไม่เกี่ยวน่ะครับ)

ยักยอก

มาตรา ๓๕๒  ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตัวอย่างเช่น ขอเอี่ยวเรื่องก่อนหน้านิดหนึง (ไฟแนนซ์มายึดรถ) เราเช่าซื้อรถมา ต่อมาเอาไปจำนำ และเราขาดส่งงวดไฟแนนซ์ ทีนี้ปัญหาคือ ไม่มีรถคืน ทำไงต่อ บอกไฟแนนซ์ว่ารถจำนำไปแล้วไม่มีรถคืน นึกว่าไฟแนนซ์จะเห็นใจ ไฟแนนซ์ก็เลยฟ้องซะ ฐานที่ ๑ ผิดสัญญาเช่าซื้อ เรียกค่าผิดสัญญา ค่างวดที่ค้าง อันนี้ธรรมดาไป ลูกหนี้ต้องเจออีก ๑ ฐาน คือ ยักยอกทรัพย์ ซึ่งเป็นไม้สองของไฟแนนซ์ที่จะฟ้องเพื่อให้เราเอาเงินมาชำระ แต่ถ้าไม่ได้เค้าก็จะขอศาลอาจจะลงโทษถึงจำคุกได้ (ส่วนเพิ่มเติมขออธิบายเรื่องหลัง)

ดังนั้นขอแตกกต่างของยักยอกกับฉ้อโกงคือ

ยักยอกนั้น ต้องเป็นผู้ครองครองเสียก่อน แล้วนำทรัพย์นั้นไป แต่ฉ้อโกงนั้น ต้องหลอกให้ส่งให้ หรือทำการใดๆ จนได้ทรัพย์แล้วถึงจะเป็นการฉ้อโกง

ทนายความทำอะไรในคดี ยักยอก ฉ้อโกง (กรณีเป็นผู้เสียหาย)

ติดต่อทนายความ เพื่อปรึกษาคดียักยอก, ฉ้อโกง โทร

080 276 7555 ทนาย คิว

 

ทนายคิว

ทนายความ

Facebook Comments Box